Kocury i kotki

 • Kotka ZAFIRA

  Kotka ZAFIRA, Champion z hodowli BRY-PER *Pl. Kolor czekoladowa krótkowłosa ( BRI b ).

 • Kotka BELLA

  Kotka BELLA, Champion z hodowli BRY-PER *Pl. Kolor liliowy szylkret ( BRI j ).

 • Kotka ZOFIYA

  Kotka ZOFIYA, Champion z hodowli BRY-PER *Pl. Kolor czekoladowa długowłosa ( BLH b ).

 • Kotka USIA

  Kotka USIA, z hodowli Złoty Gral *PL. Kolor rudy, krótkowłosa ( BRI d 23 ).

 • Kotka PRADA

  Kotka PRADA, z hodowli Burcusie *Pl. Kolor liliowy szylkret, krótkowłosa ( BRI j ).

 • Kotka BRYGET

  Kotka BRYGET, z hodowli BRY-PER *Pl. Kolor liliowy, krótkowłosa ( BRI c ).

 • Kotka JASMINA

  Kotka JASMINA, International Champion z hodowli BRY-PER *Pl. Kolor czekoladowy szylkret dymny, długowłosa ( BLH bs).

 • Kocur ERNEST

  Kocur ERNEST, GIC - Grand Internatiolal Champion Ernest of Bamboo Garden. Kolor czekoladowy, krótkowłosy ( BRI b).

 • Kocur ROMEO

  Kocur ROMEO, z hodowli Siemagic's. Kolor niebkieski, krótkowłosy ( BRI a).

 • Kocur DROPSIK

  Kocur DROPSIK, Champion z hodowli Futrzaczek *PL. Kolor kremowy, długowłosy ( BLH e).