Przygotowanie do matury

Chociaż niemożliwe jest doskonałe przygotowanie się do egzaminu maturalnego w miesiąc, chyba każdy (a zwłaszcza osoby podchodzące do tego egzaminu) zdaje sobie sprawę, że to właśnie czas bezpośredni poprzedzający maturę potrafi być decydujący dla jej końcowego wyniku. Chociaż wiedzę trzeba zdobywać w zasadzie przez cały czas swojej edukacji, to jednak na ostatnim etapie następują końcowe szlify oraz konkretyzacja i usystematyzowanie zebranych informacji. Niestety, całą pracę uczeń w zasadzie musi wykonać sam. W szkole nie ma bowiem warunków na tak szerokie warunki. Własne notatki czy podręczniki, z których korzystało się przez całą edukację mogą nie wystarczyć albo być nieprzystosowane do tego zadania. Należy zaopatrzyć się w dobre repetytoria albo karty ćwiczeń. W niektórych przypadkach bardzo pomocne okażą się także korepetycje. Chociaż wygląda to na masę ciężkiej pracy, dobrze jest się jej podjąć. Skutkować to będzie możliwością dostania się na najbardziej prestiżowe kierunki na studiach, co jest przecież marzeniem większości maturzystów.

Jak się przygotowywać?

Na pewno podstawą będzie samozaparcie i realne odpowiedzialne podejście do przygotowań. Same przygotowania muszą jednak być efektywne, co zapewnią dobre materiały. Najlepszą metodą jest korzystanie z repetytoriów. Sami uczniowie bardzo lubią tę formę podręczników, a i nauczyciele nierzadko ją polecają. Repetytoria łączą maksimum materiału z minimum treści. Bardziej wymagające zagadnienia przedstawione są w schematach lub tabelkach, przez co są o wiele łatwiej przyswajalne. Oprócz tego zrezygnowano w tym typie podręczników z ciekawostek, które mimo że wzbogacają wiedzę, to jednak są nieprzydatne na samym egzaminie maturalnym.

Nieodłącznym elementem przygotowań do matury, niezależnie czy chodzi o egzaminy ścisłe czy humanistyczne, są karty ćwiczeń, bazujące na systematyce zadań maturalnych. Każdy nauczyciel podkreśli, że ćwiczenie na zadaniach odpowiadających formą tym z egzaminu jest najlepszym, co uczeń może zrobić.

Seria idealna

Doskonałym przykładem serii książek, które spełniają wyżej wymienione wymagania jest seria Teraz Matura, która oferuje książki z zakresu całości przedmiotów maturalnych. Uczniowie często wybierają właśnie tę serię, nie tylko z powodu jej szerokiej dostępności ale i przede wszystkim atrakcyjności. Warto chociaż spróbować korzystać z tych podręczników, ponieważ prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny i każdy, kto będzie miał z nimi styczność z pewnością dojdzie do podobnych wniosków. Seria obejmuje także podręczniki przystosowane do korzystania bezpośrednio przed maturą.